Historia przesiębiorstwa

1991

  • Powstanie spółki pod nazwą BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie.

2001

  • Podwyższenie kapitału zakładowego spółki do kwoty 1 000 000 PLN

2002

  • Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością i uzyskanie Certyfikatu ISO 9001: 2000

2005 - 2007

  • Rejestracja oddziałów w Niemczech, Holandii oraz na Słowacji.

2008

  • Rozpoczęcie programu kształcenia pracowników młodocianych w oparciu o porozumienie z Zespołem Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie.
  • Obroty BESTY przekraczają 200 000 000 PLN

2009

  • Rozpoczęcie działalności deweloperskiej.

2010

  • Spółka przeprowadza się do własnego, wybudowanego we własnym zakresie nowoczesnego budynku biurowego wraz z zapleczem administracyjno-magazynowym w Rzeszowie przy ul. Przemysłowej.

2011

  • Podwyższenie kapitału zakładowego spółki do kwoty 7 000 000 PLN

2013

  • Podwyższenie kapitału zakładowego spółki do kwoty 11 000 000 PLN
Współpracujemy ze szkołami:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu
Technikum Budowlane w Zespole Szkół nr 1 w Rzeszowie
Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej