"Mitte Altona la.2"

Zleceniodawca: Otto Wulff Bauunternehmung GmbH - Hamburg
Lokalizacja inwestycji: Hamburg
Termin realizacji: 2018,03 - 2019,04
Współpracujemy ze szkołami:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu
Technikum Budowlane w Zespole Szkół nr 1 w Rzeszowie
Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej