Polska

Budynek Szkoły Mistrzostwa Sportowego wraz z bursą dla uczniów

Zleceniodawca: HANDLOPEX SA
Lokalizacja inwestycji: Rzeszów
Termin realizacji: 05.2022-08.2023

Budowa budynku produkcyjnego wraz z przebudową sieci kanalizacji

Zleceniodawca: OKNA DEBOW Rafał Prucnal
Lokalizacja inwestycji: Dębów
Termin realizacji: 12.2021-06.2022

Budowa hali produkcyjno-magazynowej z budynkiem biurowo-socjalno-technicznym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Zleceniodawca: FORMAPLAN KOMPONENTY Sp. z o.o.
Lokalizacja inwestycji: Mielec, ul. Tadeusz Sołtysika
Termin realizacji: 12.2021-08.2022

Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego

Zleceniodawca: MERKURY MARKET sp. z o.o. LAND S.K.A.
Lokalizacja inwestycji: Straszęcin
Termin realizacji: 11.2021-04.2022

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku usług zdrowia na budynek mieszkalny wielorodzinny

Zleceniodawca: PAPIERZ JAN I MONIKA
Lokalizacja inwestycji: Krosno, ul. Lewakowskiego
Termin realizacji: 10.2021-06.2022

Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze i garażem podziemnym
Zleceniodawca: ROMUALD OLBRYCH Termin realizacji: 09.2021-05.2023
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku wystawienniczo-handlowego z częścią magazynową i zapleczem socjalno-administracyjnym
Zleceniodawca: MERKURY MARKET sp. z o.o. LAND S.K.A. Termin realizacji: 11.2021-05.2022
Budowa hali H15W, budowa łącznika komunikacyjnego napowietrznego pomiędzy halą H15W a Halą H15P
Zleceniodawca: COBI FACTORY SA Termin realizacji: 08.2021-08.2022
Zespół budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej oraz wolnostojących wraz z niezbędną infrastrukturą, zagospodarowaniem terenu - II etap
Zleceniodawca: CITYBUD Sp. z o.o. Termin realizacji: 09.2021-10.2022
Dwa budynki mieszkalne wielorodzinne z garażami oraz infrastrukturą techniczną
Zleceniodawca: VICTORIA DOM SA Termin realizacji: 08.2021-04.2023
Rozbudowa hali produkcyjnej - budynku usługowo-produkcyjnego
Zleceniodawca: DAAL Sp. z o.o. Termin realizacji: 02.2021-06.2021
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny
Zleceniodawca: Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny sp. z o.o. Termin realizacji: 03.2021-02.2022
Budynek magazynowy z częścią ekspozycyjno-handlową i zapleczem socjalno-administracyjnym
Zleceniodawca: MERKURY MARKET sp. z o.o. LAND S.K.A. Termin realizacji: 02.2021-10.2021
Przebudowa budynku wystawienniczo-handlowego z magazynem oraz jego rozbudowa o część magazynową i handlową
Zleceniodawca: MERKURY MARKET sp. z o.o. LAND S.K.A. Termin realizacji: 05.2021-10.2021
Przebudowa budynku wystawienniczo-handlowego Merkury Market
Zleceniodawca: MERKURY MARKET sp. z o.o. LAND S.K.A. Termin realizacji: 02.2021-06.2021
Budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługowo - handlową "Dworzysko Park"
Zleceniodawca: BESTA PB Sp. z o. o. Termin realizacji: 01.2021-08.2022
Rozbudowa Zakładu Produkcji Olejów Spożywczych
Zleceniodawca: KOMAGRA Sp. z o. o. Termin realizacji: 10.2020-10.2021
Budynek wystawienniczo-handlowy z częścią magazynową i administracyjno-socjalną wraz z podziemnym placem rozładunkowym
Zleceniodawca: MERKURY MARKET Sp. z o.o. sp. k. Termin realizacji: 09.2020-11.2021
Zespół budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej oraz wolnostojących
Zleceniodawca: CITYBUD Sp. z o.o. Termin realizacji: 07.2020-11.2021
Budynek biurowo-usługowy wraz z zagospodarowaniem terenu oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Zleceniodawca: THE PARK WROCŁAW sp. z o.o. Termin realizacji: 06.2020-09.2021
Budynek Banku w Tarnogrodzie
Zleceniodawca: BANK SPÓŁDZIELCZY W TARNOGRODZIE Termin realizacji: 04.2020-08.2021
Hala magazynowa B23 na terenie Zakładu we Włocławku - stan zero
Zleceniodawca: SOLVAY POLAND Sp. z o. o. Termin realizacji: 10.2020-12.2020
Roboty żelbetowe chłodni wentylatorowej oraz pompowni wraz z dozatornią
Zleceniodawca: SEEN TECHNOLOGIE Sp. z o. o. Termin realizacji: 08.2020-08.2021
Rozbudowa zakładu ANWIL S.A.
Zleceniodawca: PROCHEM SA - Warszawa Termin realizacji: 11.2019-08.2021
Budynek mieszkalny wielorodzinny "Sprawna 33"
Zleceniodawca: BESTA PB Sp. z o. o. Termin realizacji: 10.2019-06.2021
Budowa hali warsztatowej z myjnią i stacją paliw.
Zleceniodawca: REMONDIS Sp. z o.o. - Warszawa Termin realizacji: 08.2019-12.2021
Rozbudowa i przebudowa zespołu budynków młyna z przeznaczeniem na budynek usługowy - stan zerowy
Zleceniodawca: Inwestor prywatny Termin realizacji: 08.2019-09.2021
Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym oraz budynek usługowy wraz z infrastrukturą zewnętrzną - etap III
Zleceniodawca: VICTORIA DOM S.A. Termin realizacji: 09.2020-10.2021
Współpracujemy ze szkołami:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu
Technikum Budowlane w Zespole Szkół nr 1 w Rzeszowie
Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej