Obiekty zrealizowane

Zespół budynków mieszkalnych oraz budynków usługowych wraz z garażami podziemnymi oraz zagospodarowaniem terenu - etap II

Budynek mieszkalny wielorodzinny oraz budynek usługowy wraz z garażami podziemnymi i infrastrukturą zewnętrzną.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wbudowanym garażem - konstrukcja żelbetowa.

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku garażowo-gospodarczego wraz z infrastrukturą zewnętrzną.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i usługami, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą.


Współpracujemy ze szkołami:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu
Technikum Budowlane w Zespole Szkół nr 1 w Rzeszowie
Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej