Demonstracja technologii wytwarzania innowacyjnych materiałów polistyrenowych z dodatkiem atermicznym o obniżonym współczynniku przewodnictwa cieplnego - roboty żelbetowe - fundamenty.

Zleceniodawca: SYNTHOS DWORY 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Oświęcim
Lokalizacja inwestycji: Oświęcim, ul. Chemików
Termin realizacji: 11.2016-07.2017
Współpracujemy ze szkołami:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu
Technikum Budowlane w Zespole Szkół nr 1 w Rzeszowie