Demonstracja technologii wytwarzania innowacyjnych materiałów polistyrenowych z dodatkiem atermicznym o obniżonym współczynniku przewodnictwa cieplnego - roboty żelbetowe - fundamenty.

Zleceniodawca: SYNTHOS DWORY 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Oświęcim
Lokalizacja inwestycji: Oświęcim, ul. Chemików
Termin realizacji: 11.2016-07.2017