Stan surowy otwarty ze ściankami działowymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Zleceniodawca: Infores Managment Sp. z o.o. Sp. k. - Przemyśl
Lokalizacja inwestycji: Przemyśl, ul. Goszczyńskiego
Termin realizacji: 07.2017-02.2018