Realizacje

Rozbudowa Zakładu Produkcji Etanolu "GOŚWINOWICE”

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku garażowo-gospodarczego wraz z infrastrukturą zewnętrzną.

Rozbudowa budynku socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną.

Przebudowa budynku nieużytkowanego na budynek produkcyjno-magazynowy, budowa budynku socjalno- biurowego oraz budowa infrastruktury technicznej zewnętrznej na terenie zakładu LIS Sp. z o.o.

Rozbudowa i przebudowa obiektu produkcyjno-administracyjnego z infrastrukturą towarzyszącą MTU Aero Engines Polska.


Współpracujemy ze szkołami:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu
Technikum Budowlane w Zespole Szkół nr 1 w Rzeszowie
Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej